Enhörna Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Enhörna i Södertälje kommun.

Lummigt hus i Södertälje
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Enhörna Villaägareförening
C/O:Björn Frick
Adress: Lostigen 38
Postadress: 151 50 Enhörna
Telefon: 070-559 32 81
Epost: info@enhornavf.se

 

Styrelsen 2021

Ordförande
Kristina Sallander
073 505 91 15
ordforande@enhornavf.se

Kassör
Björn Frick
070 559 32 81
ekonomi@enhornavf.se

Sekreterare
Jörgen Blixt
070 517 97 09
sekreterare@enhornavf.se

Ledamöter
Kristian Widing
070 510 73 16

Daniel Edenborg
070 144 99 16

Joen Holmström
070 789 97 32

Revisorer
Bo Fredriksson
Göran Karlsson

Ersättare
Jenny Hägglund

Materialare
Jörgen Blixt
070 517 97 09
material@enhornavf.se

Björn Frick
070 559 32 81

Reparation
Joen Holmström

Valberedning
Frode Haus