Enhörna Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Enhörna i Södertälje kommun.

Lummigt hus i Södertälje
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Medlemsrabatter

Som medlem erhåller Du rabatt hos ett stort antal företag, med:

 • Rikstäckande verksamhet
 • Regional verksamhet
 • Lokal verksamhet, dvs. företag som du hittar i vår kommun

Medlemskap

 1. Medlemskapet är ett enkelt sätt att göra Din röst hörd
  - på lokalplanet är vi remissinstans i alla väsentliga plan- och byggärenden inom vårt verksamhetsområde.
  - på riksplanet sker en aktiv opinionsbildning för lägre avgifter och skatter.
 2. Kostnadsfri rådgivning från en lång rad experter; t.ex. inom juridik, energi, byggnadsteknik, arkitektur och trädgårdsskötsel.
 3. Du sparar tid och pengar genom att utnyttja Dina medlemsrabatter. Både lokala företag och företag med verksamhet över hela Sverige är anslutna.
 4. Medlemstidningen Villaägaren 5 ggr/år; artiklar om inredning, trädgård och renovering - nyheter om ekonomi, miljö, energi och bostadspolitik. 

 

Bli medlem