Ektorps Villaförening

Vårt område tillhör Nackas äldsta och många av villorna finns fortfarande kvar sedan området började bebyggas.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kort om oss

Ektorps Villaförening har funnits alltsedan villabebyggelsen i Ektorp började växa fram och den startade redan 1908.

Föreningen har som ändamål att tilllvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för en bra boendemiljö och trivsel och är ett kontaktorgan till myndigheter och andra föreningar.

Föreningen ordnar även en del sociala aktiviteter såsom t.ex. föredrag med inbjudna föreläsare och kräftskiva. Dessutom finns även ett partytält för utlåning.

Som medlem får du tillgång till bra rabatter hos tex Bygg-Ole, och även hos andra företag i Nacka.

Hör av dig på info@ektorpsvilla.se så berättar vi mer!

Nu finns vi även på facebook: Ektorps Villaförening

Läs mer