Vår kontaktperson för grannsamverkan är Lennart Bostam och nås på lennart.bostam@comhem.se