Villaområde
Grannar umgås på veranda och skalar äpplen

Lokalt engagemang ger styrka

Gemenskap, värdefulla erfarenheter och möjligheter att påverka i frågor som rör din närmaste omgivning. Ett engagemang i Villaägarna lönar sig på många sätt. I våra ca 150 lokala villaägareföreningar över hela Sverige jobbar boende tillsammans för att påverka frågor som berör just deras småhusområden. Gå med du också!

En lokal villaägareförening jobbar med mycket mer än att påverka politiker och kommunala beslut. Det kan handla om att fira valborg eller midsommar tillsammans, att lyfta förmåner i lokala företag, organisera grannsamverkan eller hålla utbildningar och föreläsningar i ett aktuellt ämne. Men kanske framför allt att skapa en känsla av gemenskap, trygghet, erfarenhetsutbyte och sammanhållning med andra villaägare i ditt område.

Några vanliga frågor för en lokal villaägareförening kan vara kommunala byggplaner, grannsamverkan, vatten och avlopp, bevakning av trafikmiljö, gatuunderhåll, buller- och avgasfrågor, röjning och klippning av gräs och snöröjning.

Lokalt engagemang med centralt stöd

En lokalförening har alltid Villaägarnas Riksförbund i ryggen. Våra experter kan ge råd och stöd eller bistå med mediekontakter och gör allt för att varje villaägareförening ska få de bästa förutsättningarna att nå framgång i sitt lokala påverkansarbete.

Ju fler som organiserar sig i viktiga lokala frågor, desto större kraft finns det att påverka och förändra din närmiljö. Att vara med i en lokalförening är en trygg grund för gemenskap, grannsämja och sammanhållning. Med nya perspektiv och olika intressen når vi resultat tillsammans.

Så här ansluter du dig

Börja med att bli medlem och logga sedan in. Under Mina sidor hittar du fliken Min lokalförening.

Behöver du hjälp att logga in är du välkommen att kontakta oss.