Testsida

Ränta

4,32%

Belåningsgrad

57,14%


Aktuell 3-månadersränta

5,74%

Din rabatt som medlem

-1,42%

Din aktuella 3-månadersränta

4,32%

Ränteutgift per månad

7 200:-/mån