Testsida

Ränta

4,67%

Belåningsgrad

57,14%


Aktuell 3-månadersränta

6,09%

Din rabatt som medlem

-1,42%

Din aktuella 3-månadersränta

4,67%

Ränteutgift per månad

7 783:-/mån