Information om ångerrätt

Kan jag ångra mitt försäkringsköp? Hur lång är ångertiden? Och när gäller det? Här hittar du svaren.

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångertiden är 14 dagar från den dag avtalet ingicks och du har fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Vid telefonförsäljning, när vi på Villaägarnas Försäkringsservice/Gjensidige tagit kontakt med dig, har avtalet ingåtts först när du har bekräftat det skriftligen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela detta muntligen på telefon 0771 626 010 eller skriftligen till Villaägarnas FörsäkringsService, Box 3031, 103 61 Stockholm, via e-post forsakring@villaagarna.se eller på annat sätt. Du kan också använda det standardformulär som finns på www.konsumentverket.se. Gjensidige har rätt att kräva premie för den tid som försäkringen varit gällande.