Händer håller i sedlar
Gult trähus på gata under hösten
Gult trähus på gata under hösten

Halvera flyttskatten!

Stämpelskatten som måste betalas vid husköp har ökat kraftigt över tid. Förklaringen är enkel. Skattesatsen har varit oförändrad i 35 år medan huspriserna har stigit. En ny rapport från Villaägarna visar stämpelskatten per kommun för dig som köpte ett hus till medelpris 2019. Danderyds kommun, där också huspriserna toppar, har högst stämpelskatt i Sverige.

Sverige har höga flyttskatter. Inom EU är det bara i Sverige och på Cypern som du behöver betala kapitalvinstskatt på en permanentbostad som du ägt länge. Nästa år slopas uppskovsräntan som du har fått betala för att skjuta upp vinstbeskattningen. Det är en fråga som Villaägarna har drivit hårt.

Ju högre småhuspriserna är i en kommun, desto högre blir stämpelskatten. När du som privatperson köper ett småhus betalar du 1,5 procent på huspriset i stämpelskatt vid lagfart. Finns det inte tillräckligt med pantbrev uttagna i det nya huset måste du ta ut en ny inteckning. Det innebär ytterligare 2 procent på inteckningsbeloppet i stämpelskatt.

Skattesatsen har inte förändrats sedan 1985

Stämpelskatten ökar med huspriserna och gör det dyrare att flytta, men skattesatsen har inte ändrats på länge. Skatten har varit 1,5 procent för lagfart sedan 1979 och 2 procent för inteckning sedan 1985.

- Stämpelskatten har blivit en stor kostnad för köparen. Sedan 1985 har huspriserna ökat med mer än 800 procent, men skattesatsen har inte justerats. Då är det inte så konstigt att stämpelskatten har dragit iväg. Nu är det hög tid att göra något åt det. En halvering av stämpelskatten skulle vara en välkommen satsning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna, som författat rapporten tillsammans med Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna. 

Orimlig skillnad mellan småhus och bostadsrätter

Stämpelskatten är den flyttskatt som du som köpare måste betala när du köper ett småhus. Eftersom stämpelskatten är kopplad till lagfarten och möjligheten att belåna huset kommer du inte undan skatten.

- Men om du köper en bostadsrätt istället så slipper du stämpelskatten. Det är en orimlig skillnad mellan småhus och bostadsrätter och ytterligare ett argument för att halvera stämpelskatten, säger Lena Södersten.

Danderyd har dyrast flyttskatt 

I Danderyds kommun var det dyrast att köpa hus förra året. Där kostade ett småhus i snitt 11 209 000 kronor enligt SCB. Om köparen behövde nya pantbrev till ett belopp som motsvarade halva huspriset blev stämpelskatten sammanlagt 280 225 kronor, 168 135 kronor för lagfarten och 112 090 kronor för ny inteckning.

Av de tio kommuner i landet där stämpelskatten var högst förra året ligger nio i Stockholms län. På tionde plats hamnar Göteborg. I rapporten listar vi stämpelskatten för alla kommuner i Sveriges län.

Drar in miljarder till statskassan  

Eftersom skattesatsen inte har justerats under åren, har intäkterna från stämpelskatten ökat kraftigt över tid. 1985 drog stämpelskatten in knappt 2 miljarder kronor till statskassan. 2021 beräknas stämpelskatten ge 13,2 miljarder kronor för att 2023 var uppe i 15,4 miljarder kronor.

- Stämpelskatten har gått under radarn och blivit en riktig kassako. Slopad uppskovsränta nästa år kommer att bidra till ett mer effektivt utnyttjat bostadsbestånd, men Sverige har höga flyttskatter och nu är det dags att halvera stämpelskatten, säger Lena Södersten.

Rapport

Rapporten om stämpelskatten och tabeller för alla län och kommuner finner du här:

Rapport stämpelskatt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.