Lagbok och klubba tilssamans med rött miniatyrhus och mynt
Lagbok och klubba tilssamans med rött miniatyrhus och mynt

Avskaffa uppskovsräntan snarast!

Finansministern räknar med att arbetslösheten kommer att stiga kraftigt i år. Det gör frågan om slopad uppskovsränta än mer angelägen, men istället försämras reglerna den 1 juli. Villaägarna uppmanar regeringen att avskaffa uppskovsräntan snarast för alla uppskov.

Avskaffad uppskovsränta är en angelägen åtgärd för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. När arbetslösheten stiger kommer en del att behöva sälja sitt hus och flytta till annan ort. Andra kan behöva byta till ett billigare boende för att sänka sina kostnader.

Om du inte har arbete är det svårare att låna. För att slippa ta så stora lån är det en fördel att kunna få uppskov och skjuta upp inbetalningen av vinstskatten.

Uppskovsräntan försvårar flytt för jobbets skull

Stigande arbetslöshet gör det än viktigare att slopa den dyra uppskovsräntan, som motsvarar en bankränta på 3,25 procent. Det brådskar eftersom möjligheten att skjuta upp inbetalningen av vinstskatten försämras den 1 juli 2020 när uppskovstaket återinförs. Idag finns inget tak.

Före krisen höll Liberalerna och Centerpartiet med oss om att uppskovsräntan borde avskaffas skyndsamt och för alla, det vill säga både för framtida och befintliga uppskov. Något annat vore för övrigt orimligt eftersom uppskovsräntan även gällde retroaktivt när den infördes 2008.

Vi hade förväntat oss ett besked om uppskovsräntan i vårbudgeten, men krisen kom emellan. Det innebär att det vid halvårsskiftet riskerar att bli svårare för dig som behöver flytta för jobbets skull.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.