Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret

Remissvar angående: Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret.

Villaägarnas Riksförbund ställer sig positivt till en modernisering av registret. Enklare hantering kan bidra till att fler ändringar anmäls. Det behövs dock ytterligare insatser för att få ett aktuellt och tillförlitligt register. 

Läs hela remissvaret gällande elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret