Flyttskatt - avgifterna som stoppar upp bostadsmarknaden

Flyttskatt är ett samlingsbegrepp för en mängd olika skatter och avgifter som fördyrar en flytt och som därmed minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Här är Villaägarnas lathund om flyttskatt för dig som står i begrepp att sälja eller köpa en fastighet.

1 Kapitalvinskatt

Den kallas även reavinstskatt gäller vid all försäljning av fastigheter. Om du säljer med vinst, ligger kapitalvinstskatten på 22 procent på den vinst du gjort efter anskaffning och förbättringar av fastigheten. Om du däremot säljer med förlust får du dra av halva förlusten. Underskott upp till 100 000 kronor medför en skattereduktion med 30 procent. Den del av ett underskott som går utöver 100 000 kronor, får en skattereduktion på 21 procent.

2 Skatt på uppskov

Den som väljer att göra ett uppskov av inbetalningen av kapitalvinstskatten och betala vid ett senare tillfälle får betala uppskovsskatt. Sedan 2008 måste den som gör uppskov betala en löpande skatt på 0,5 procent på både nya och gamla uppskov. Det motsvarar en bankränta på 3,25 procent efter ränteavdrag. Det innebär att så länge låneräntan är lägre än 3,25 procent, så är det fördelaktigt att betala in kapitalvinstskatten vid en försäljning.

3 Stämpelskatt

Stämpelskatten består av lagfartsavgift, pantbrevsskatt och expeditionsavgift. Den som bygger ett hus slipper betala stämpelskatt på byggnaden, men får däremot göra det på tomten.

  • Lagfartsavgift uppgår till 1,5 procent av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet på fastigheten och läggs på det högsta av dessa bägge belopp.
  • Pantbrevsskatt (kallas även inteckning) ska tas ut ifall du måste låna på huset och om det saknas pantbrev sedan tidigare. Ett pantbrev kostar 2 procent av sitt värde i skatt. Avgiften per uttaget pantbrev är 375 kronor.
  • Expeditionsavgift på 825 kronor läggs ovanpå övriga skatter och avgifter i stämpelskatten.

Så här tycker Villaägarna

Kostnaderna för att flytta i Sverige är enligt Boverket troligen de högsta i OECD. Inom OECD är det bara Sverige och Portugal som tar ut kapitalvinstskatt, tidigare kallad reavinstskatt, på permanentbostaden, oavsett hur länge man ägt den. Den höga kapitalvinstskatten försämrar matchningen på bostadsmarknaden och flyttkedjan stoppas upp; husägare som vill sälja blir av ekonomiska skäl kvar i sina villor och unga familjer som vill köpa får svårare att hitta en bostad.

Villaägarna kämpar därför för att sänka flyttskatterna.

Stöd Villaägarnas arbete för sänkta flyttskatter – bli medlem!

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi skapar tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem - redan idag.