Kvinna betalar räkningar i datorn och håller en bebis
Elledningar i solnedgång
Kvinna betalar räkningar i datorn och håller en bebis

Svenska Kraftnäts plan för högre elpriser

Vad sägs om 20 procent högre elpriser? Det är vad vi kan vänta oss till våren efter att Svenska Kraftnät har dyrtolkat en EU-förordning. Sverige ska nämligen börja mäta strömöverföring i det svenska elnätet på ett nytt sätt – som får priserna att rusa.

Fram till nu har elöverföringen mätts och prissatts utifrån den närmaste sträckan från producent till konsument, det vill säga från elproducenten till slutanvändaren. I verkligheten följer dock strömmen inte alltid den mest direkta vägen; den tar även olika vägar genom förgreningar på elledningarna. För att bättre kunna utnyttja elnäten vill myndigheterna att nätanvändningen modelleras på ett sätt som mer liknar verkligheten. Dock riskerar den nya beräkningsmodellen att driva upp priserna.

Här är det framför allt Svenska Kraftnät som är boven i dramat – inte EU

Villaägarna har träffat elforskaren Mats Nilsson för att reda ut vad det kan innebära för svenska elkonsumenter. Samtalet avslöjade att det egentligen inte är EU-förordningen i sig som är det största problemet. I stället handlar det om hur Svenska Kraftnät har valt att tolka förordningen.

Svenska Kraftnät väljer den dyra vägen

- Svenska Kraftnät skulle kunna välja en modell som resulterar i lägre priser utan att det skulle strida mot förordningen. EU går nämligen inte in i detalj och bestämmer hur nätmodellen ska se ut, det är något som Svenska Kraftnät ansvarar för. Här är det framför allt Svenska Kraftnät som är boven i dramat – inte EU, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Det största bekymret är att Svenska Kraftnät planerar att införa det nya systemet utan att ha genomfört en noggrann konsekvensutredning.

- Det är högst förvånande att det inte har genomförts en seriös utvärdering. Det nya systemet är tänkt att tas i bruk under våren, men innan det sker måste en grundlig konsekvensutredning utföras. Om utvärderingen visar att det nya systemet leder till högre priser måste Svenska Kraftnät ompröva sin modell, påpekar Håkan Larsson.

I en intervju med DN förklarar Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät, att de vill använda den nya modellen eftersom ”Vi har en europeisk elmarknad och alla regelverk är europeiska. Samhällsnyttan i Europa blir bättre.”

Ebba Busch måste läxa upp Svenska Kraftnät

Det är klart att samhällsnyttan ska värnas. Men Sverige är redan en av de främsta exportörerna av el och den huvudsakliga begränsningen för elexporten är kapaciteten i ledningarna. Kostnaden som detta förslag skulle medföra för företag och hushåll står helt enkelt inte i rimlig proportion till den eventuellt lilla mängd ytterligare el som kan komma att exporteras.

I remissvaren kan man se att både producenter och konsumenter är kritiska till den nya modellen.

- Vi har inte ministerstyre i Sverige, men energiminister Ebba Busch måste ändå kalla till sig Svenska Kraftnät och läxa upp dem. I vanliga fall brukar elproducenter och elanvändare stå på motsatt sida i eldebatten. Men den här gången står både producenter och användare på samma sida. Detta visar med all tydlighet att Svenska Kraftnät måste gå tillbaka till ritbordet och göra om den föreslagna prismodellen, avslutar Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.