Klokt av Riksbanken att lätta på bromsen

Riksbanken lämnar räntan oförändrad. Villaägarnas samhällspolitiska chef Håkan Larsson förklarar vad det betyder för Sveriges husägare och delar med sig av sin ränteprognos framåt!

Riksbanken lämnade igår (den 23 november 2023) räntan oförändrad, vilket var ett välkommet besked för landets småhusägare. Samtidigt flaggar de för att det kan komma framtida räntehöjningar och att reporäntan inte kommer att sänkas förrän 2025.

- Jag tror inte att Riksbanken kommer att höja räntan mer. Inflationen faller på bred front i vår omvärld och i Sverige ligger nu inflationen på en lägre nivå än styrräntan. Det om något är en signal att Riksbanken måste lätta på bromsen, menar Håkan Larsson

Räntan har ökat 220 procent på under två år

Många husägare kämpar med stigande kostnader. Matpriserna är höga och nu stundar en vinter med ökade elpriser. Ovanpå detta har räntekostnaderna ökat mycket kraftigt.

- Sedan april 2022 har de rörliga bolåneräntorna ökat från 1,5 procent till dagens nivå runt 4,8 procent. Räntekostnaderna har alltså ökat med 220 procent! Många hushåll har det mycket tufft just nu och man ser att skuldrådgivare får in allt fler ärenden från bland annat barnfamiljer, säger Håkan Larsson.

Att ligga kvar på dessa höga räntor fram till 2025 är i mina ögon orimligt

Samhällsekonomin skulle dessutom knappast klara fler höjningar. Fastighetssektorn är mycket skuldsatt och under 2024 förfaller lån på 120 miljarder. Dessutom innebär de höga räntorna att många företag går dåligt. Inte minst inom byggsektorn.

Då tror Larsson att räntan sänks

- Både antalet varsel och konkurser ökar kraftigt. Dessutom har arbetslösheten börjat röra sig uppåt. Om denna trend håller i sig riskerar många småhusägare att hamna i en mycket besvärlig situation, konstaterar Håkan Larsson och fortsätter: 

 - Att ligga kvar på dessa höga räntor ända fram till 2025 förefaller i mina ögon orimligt. Jag tror och hoppas att Riksbanken kommer att börja sänka räntan på deras räntemöte i maj.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.