Hustak villaområde
Plånbok med måttband
Hustak villaområde

Fel att styrräntan inte sänktes

Inflationen faller på bred front och ligger nu bara strax över Riksbankens mål. Samtidigt viker konjunkturen och vi ser att antalet varsel och konkurser ökar. Det är två starka skäl för att Riksbanken redan borde ha börjat sänka räntan, konstaterar Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Riksbanken valde att inte sänka styrräntan utan behöll den på 4 procent. Samtidigt flaggade de för att en räntesänkning kan komma i maj, vilket ändå är ett positivt besked jämfört med Riksbankens tidigare hökaktiga budskap.

- Innan inflationskrisen slog till låg bolåneräntorna på runt 1,5 procent. Idag ligger de strax under 5 procent. Det innebär att räntekostnaderna per lånad miljon ökat från ungefär 10 000 kr per år till ca 35 000 kronor. Det, tillsammans med höga elräkningar och matpriser, gör att många hushåll sitter svårt till, säger Håkan Larsson.

50 procent dyrare att leva i hus – på två år

När man tittar på driftskostnaderna för ett småhus, alltså kostnader för avfall, VA, el, räntor och liknande, har de ökat från ca 90 000 kr år 2021 till 140 000 kr 2023. Det är en ökning med över 50 procent. Samtidigt har lönerna ökat i betydligt lägre takt, runt 5,5 procent.

- Det är tufft för många hushåll. Men läget ser ändå ljusare ut. Inflationsstormen har bedarrat och vi kan räkna med att styrräntan sänks från dagens nivå på 4 procent till runt 2,5 procent i slutet av året. Det innebär också att de rörliga bolåneräntorna kommer att falla till att ligga runt 3,5 procent i slutet av året.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.