Bälte med verktyg på tak
Man på högt hustak med sele
Bälte med verktyg på tak

Takbyte - svaren på dina funderingar

Ska du byta tak? Här får du tipsen du behöver för att det ska bli ett lysande resultat. Lär dig vilka material du ska använda, vad du behöver ta hänsyn till och inte minst vad det kan kosta.

 • Vad ska jag tänka på när jag ska byta tak?

Det beror lite på vad du ska göra. Ska du behålla samma typ av tak eller ska du byta till annat material? Ska du låta hantverkaren bestämma vad och hur arbetet ska utföras, eller anlita en byggkonsult? Fördelen med konsulten är att hen inte är ekonomiskt beroende av omfattningen av arbetet. Konsultens förslag lämnas sedan till flera hantverkare som lämnar pris på arbetet. Fördelen med detta är att du får offerter på samma sak och du kan lättare jämföra kostnaderna.

 • Vilka material ska jag använda?

Använd de material som ursprungligen användes. Förutom det styr ofta ekonomin. Något som är billigt i inköp men håller kort tid, eller något som är dyrt i inköp men håller desto längre? Husets geografiska läge kan göra att ett bandtäckt plåttak är enda alternativet längs kusterna och i skärgården. Takets lutning begränsar också vilket täckningsmaterial du väljer.

 • Vad ska jag ta hänsyn till under arbetet?

Det kan visa sig att vissa plåtgarneringar inte kan sparas utan måste bytas ut när det gamla takpannetaket rivs. Det kan vara bra att även riva den gamla underlagspappen i stället för att lägga ny direkt på den gamla. När underlagstaket – råsponten – är frilagd kan du lätt upptäcka om träet är fuktskadat någonstans och byta det.

 • När vet jag att jag måste byta ut hela taket?

Har det redan börjat läcka in har tidpunkten redan passerat. Taket behöver bytas precis innan det regnar in. När det är beror på just ditt taks förutsättningar.

Ställ dig de här frågorna:

 • Hur mycket tid vill jag lägga på lagningar per år?
 • Vad kostar underhållet den återstående beräknade livslängden i jämförelse med att byta hela taket?
 • Kommer jag orka göra ett takbyte i framtiden? Själva eller med hantverkare kan er hälsa vara en anledning till att byta taket tidigare.
 • Går det att göra småfix i stället för att byta ut allt?

Ett takpannetak fungerar så länge alla pannor är hela och ligger på rätt plats. Gamla ler- och betongpannor kan med tiden få beväxning med alger och mossa. Påväxten håller fukt i pannan som kan göra att den får frostskador. Det kan även bli så att fukten går vidare ner till träläkten som bär upp pannorna. Titta under de pannor som har mest mossa, om läkten under har ruttnat. Korta bitar går att laga utan att hela taket behöver bytas. Enstaka pannor som gått sönder ska också bytas.

 • Vilket typ av tak är bäst?

Plåttak är det tak som kan förväntas ha minst underhållskostnader och största livslängd. Gröna tak –med växter – på papptak kan också ha lång livslängd. Växtskiktet skyddar pappen och gör att den inte bryts ner av solens uv-strålar.

 • Behövs en luftspalt?

När det gäller takpannetak är en förändring på gång. Den självklara luftspalten under taket kan i dag undvikas. Det har visat sig att välisolerade vindar får fukt- och mögelproblem. Risken kan minska om underlagspappen ersätts med ett tunt lager värmeisolering och en diffusionsöppen underlagsduk. Tak med plåt eller papp som täckning kan med fördel också kompletteras med isolering mellan täckningen och inbrädning/råsponten. Isoleringen minskar effekten av kallutstrålning nattetid som kyler underlagstaket så mycket att luften på vinden kan kondensera, precis som den gör på en läskburk som tagits fram ur kylen.

Min Villa - trygghet för husälskare

 • Sov gott om nätterna tack vare ökad kontroll
 • Öka chanserna att få mer betalt när du säljer villan
 • Minska risken för dyra reparationer tack vare expertråd

               Till Min Villa

Hur ofta ska taket bytas?

När taket behöver bytas beror på dess skick. Men här är några generella riktmärken.

 • Papptak 15-20 år
 • Takpannor 30 år
 • Bandtäckt plåt 40 år

Vad kostar det att byta tak? 

Det är av naturliga skäl svårt att säga ett exakt pris. Vad du får betala i slutändan beror på en mängd omständigheter. Exempelvis val av takskydd, storlek på taket och hantverkskostnad. Men det går ändå att få en grov uppsakttning om vad det kan kosta om vi utgår från ett antal givna förutsättningar och villkor.

 • Takpannor av betong eller lertegel, tvåkupiga. (Enkupigt lertegel är något dyrare): Drygt 700 kronor per kvadratmeter tak.
 • Tätskiktsmattor (takpapp): Drygt 200 kronor per kvadratmeter tak.
 • Plåttak: Drygt 1 000 kronor per kvadratmeter tak.
 • Profilerad takplåt: Närmare 400 kronor per kvadratmeter tak.

Priserna har räknats fram utifrån branschens så kallade kalkyverk. Hantverkarens timpris är satt till 650 kronor och utgår från förmedlingstjänsten Bra Byggares uppskattade timpriser för takläggare. I beräkningen ingår inte kostnader för takgenomföringar, takavvattning, taksäkerhet eller kostnad för byggnadsställning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.