Fixa fräschaste garageuppfarten

De flesta garageuppfarter har ett bästföredatum. Asfalten spricker, det blir spår efter bilen i underlaget och ogräs kikar fram mellan stenarna. Det bästa och enklaste är att anlägga en helt ny uppfart. Villaägarna har tipsen för hur du går tillväga.

Det finns många typer av ytskikt man kan ha till garageuppfarten – asfalt, betong, natursten, färgad betongsten, grus. Den traditionellt grå garageuppfarten håller på att tappa mark. Allt fler vågar tänka nytt.

– Det som kommer är natursten, färgad marksten och mixar av asfalt och marksten, berättar Magnus Kranshammar, grundare av Drömträdgård i Varberg.

Det första du ska göra när du anlägger en garageuppfart är att fundera på hur du vill ha uppfarten. Vilket material ska användas, hur ska dagvattnet föras bort, hur ska uppfartens design hänga ihop med villan? Vill du ha lampstolpar, infällda spottar i marken, eller ett eluttag till motorvärmaren – då krävs en elektriker som installerar.

Anlita proffs till underarbetet

Att en bra garageuppfart kräver ett gediget underarbete och att de flesta villaägare ska undvika att ge sig på att utföra det själva, är både Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna, och Magnus Kranshammar överens om.

– Det skulle ta mig en hel sommar att schakta, transportera bort massorna, lägga bärlager, padda det, lägga sättkross samt ytskikt för att få en ny garageuppfart. Dessutom ska du veta vilken typ av bärlager du ska använda om du till exempel ska köra upp en tung husbil på uppfarten. Hyr du in en grävare fixar hen utgrävningen av en åtta gånger tre meters uppfart på fyra timmar, säger Patrik Wendelius.

Kolla ledningarna innan schaktning

Innan man kan börja gräva måste man veta om det går el-, data- och teleledningar i marken. Det kan bli dyrt att gräva av elledningarna. För att förenkla processen har Post- och telestyrelsen skapat ledningskollen.se som har anslutit de flesta av landets olika ledningsägare. Där kan man anmäla sitt behov av utsättning av ledningar inför ett kommande schaktjobb.

När utsättningen är gjord är det dags att schakta bort all jord till frostfritt djup, om man inte väljer att tjälisolera marken.

– Det kan vara svårt för en vanlig villaägare att förstå vilka enorma schaktmassor det blir om man gör en uppfart på 50 kvadratmeter. Gräver man bort 50 centimeter material blir det tre till fyra lastbilslaster, förklarar Magnus Kranshammar.

Krossgrus, väggrus och sättkross

Varje tomt unik och vissa kan kräva individuella lösningar, som till exempel dränering om marken är blöt, eller geotextil vid lera. Men generellt för en vanlig biluppfart gäller att man i botten lägger ett bärlager av krossgrus som packas med en 200 kilos markvibrator. När man nått rätt höjd är det dags för ett tjockt lager väggrus och slutligen ett lager sättkross.

– Jag tycker inte man ska använda sättsand för i den trivs myror, säger Magnus Kranshammar och menar att fram till detta skede i processen är det bäst att anlita proffs.

En stenläggning blir inte bättre än slutkapningen av stenarna.

Efter att grundarbetet är gjort kan husägaren själv lägga marksten om det gäller enklare läggning utan komplicerade mönster. Men kom ihåg att en stenläggning inte blir bättre än slutkapningen av stenarna.

Satsa på kvalitet i klinga och sten

– Använd en stenkap med kvalitetsklinga, av säkerhetsskäl. Klingorna vi använder för att kapa sten kostar 4 000 kronor styck. Det går att hyra stenkapar, då får man skarpa och säkra snitt, säger Magnus Kranshammar.

När man ska välja marksten har Magnus Kranshammar några tumregler: stenen ska vara minst 6 centimeter tjock. Köp inte billigaste sortimentet utan hellre sten som är några tior dyrare per kvadratmeter, den är tåligare och hållbarare.

När markstenen är på plats ska stenarna fogas ordentligt med fogsand. Sanden fixerar stenläggningen. Försvinner fogen kommer uppfarten med tiden att få sättningar. För en garageuppfart av gatsten är det bäst att vända sig till professionella stenläggare för att få ett bra resultat.

Källa: Tore Tobiasson

Skippa dörrknackarna

– Anlita inte de resande asfaltläggarna som knackar dörr, utan bara välrenommerade asfaltsfirmor. De senare gör ett riktigt underarbete och lägger på ett tjockt lager asfalt, inte bara ett par centimeter som dörrknackarna gör, säger Magnus Kranshammar.

Läs om hur du kan skapa din drömträdgård.

Att skapa din drömträdgård efter att du flyttat in i ditt nya hus kan vara överväldigande. Läs våra experttips om planering och genomförande för en smidig process!

Digging.svg

Planera din trädgård

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.