dricksglas med vatten
Diskho med modern blandare och rinnande vatten
vatten i glas

Onödig risk för dricksvattnet med billig trycktank

Hydropresser, en slags trycktankar med gummidelar inuti, utnyttjas förhållandevis ofta i hus med egen brunn för att hålla rätt tryck i dricksvattenledningarna. Vad många inte vet är att vissa material inte är lämpliga att använda i kontakt med dricksvatten. Det saknas dock idag riktlinjer för detta. På grund av gummimaterialet i hydropresserna avråder Villaägarna från att köpa dem och att använda dem för dricksvatten från brunnar.

Hydropress är en slags trycktank med gummiblåsa eller gummimembran inuti tanken, som kopplas till en pump för att få upp vatten ur en brunn. Kombinationen med hydropress och pump kallas även för pumpautomat. Det är förhållandevis vanligt att hydropresser används i småhus med egen brunn. Förmodligen beror detta på att de tar mindre plats och är billigare än hydroforer, som har samma användningsområde.

I och med att dricksvattnet i hydropresser kommer i kontakt med gummimaterialet, kan både lukt och smak påverkas. Risk finns även för att mikroorganismer växer till sig. Efterhand kan en hinna med biofilm bildas på gummimembranets yta. När gummi kommer i kontakt med livsmedel, kan det medföra problem. Anledningen är att gummit kan innehålla olämpliga ämnen som t.ex. nitrosaminer och ftalater.

- När man som husägare köper en hydropress eller pumpautomat, kan det följa med diverse utländska certifikat och materialspecifikationer. En genomsnittlig konsument har dock ingen möjlighet att utifrån medföljande handlingar och märkningar bilda sig en uppfattning om produkten. Så länge produkterna saknar tydlig svensk märkning om deras lämplighet med hänsyn till hygienaspekter och så länge det saknas tydliga nationella riktlinjer för material i kontakt med dricksvatten, så är det säkraste att köpa en klassisk hydrofor utan gummimembran istället, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.