Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Geoteknik – om berg, jord och grundvatten

Geoteknik handlar om markfrågor som byggnaders grundläggning samt behov av grundundersökningar och metoder för grund- och markförstärkningar. Vi svarar också på frågor om sättningsskador, vibrationsproblem och markradon.