Geoteknik – om berg, jord och grundvatten

Geoteknik handlar om markfrågor som byggnaders grundläggning samt behov av grundundersökningar och metoder för grund- och markförstärkningar. Vi svarar också på frågor om sättningsskador, vibrationsproblem och markradon.

Sida 1 av 1