Diagram hus ekonomi
mäklare till salu
mäklare till salu

Kraftig prisutvecklingbostadsmarknaden sedan krisen

Både villa- och bostadsrättspriserna har stigit kraftigt under coronakrisen, även om många faktorer pekade på att 2020 skulle bli ett mycket kärvt år. Under mars 2020 varslades mer än dubbelt så många anställda som den värsta månaden under finanskrisen och prisförväntningarna på bostadsmarknaden sjönk som en sten. I juni låg arbetslösheten på 9,2 procent.

- Trots att allt pekade nedåt, skenade bostadspriserna, konstaterar Håkan Larsson, samhällsekonomisk chef och chefekonom på Villaägarna.

Huspriserna har ökat mest

Villapriserna i Stockholm har skjutit i höjden med 14 procent sedan april 2020. I Malmö och Göteborg har villapriserna ökat med 12 procent. Medelstora städer ligger inte långt därefter med en prisökning på 10 procent.

Priserna på bostadsrätter har också ökat, men inte lika kraftfullt. I Malmö har de ökat med 10 procent, i Stockholm och ”medelstora städer” 7 procent och i Göteborg 6 procent.

Längtan till egen trädgård pressar upp priserna

Hur kan det då komma sig att småhuspriserna ökat med dubbla siffror, trots att prisförväntningarna låg på minus och arbetslösheten på samma höga nivåer som under finanskrisen 2009?

- En anledning är att coronakrisen resulterat i en längtan till hus. Istället för att sitta instängd i en lägenhet, vill man uppleva den frihet som småhusägandet innebär med egen trädgård och gräsmatta. Det skulle kunna förklara varför småhuspriserna ökar snabbare än priserna för bostadsrätter, säger Håkan Larsson.

Dessvärre råder det mycket kraftig obalans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden.

- Det är också därför priserna ökar kraftigare på småhusen än på flerbostadssidan. Trots att undersökning efter undersökning visar att 60 – 70 procent vill bo i småhus, ligger nybyggnationen av den totala produktionen på historiskt låga nivåer. Endast 18 procent av det som produceras är småhus, resten är flerbostadshus, säger Håkan Larsson.

Småhusbyggandet måste öka

Det är naturligtvis positivt att bostadspriserna vänt uppåt. Ett kraftigt prisfall hade skapat oro hos småhusägare och turbulens på finansmarknaderna. Det hade fördjupat coronakrisens ekonomiskt negativa effekter.

- Men den prisuppgång som sker till följd av obalans mellan utbud och efterfrågan är inte sund på lång sikt. Skuldsättningen ökar och det är svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför måste byggandet – och framför allt småhusbyggandet – få ökat fokus i den politiska debatten, säger Håkan Larsson.

Trots att detta inte är någon nyhet, verkar det kommunala planmonopolet inte ha förmågan att på egen hand planera för att få balans mellan höghus och småhus, menar Håkan Larsson.

- Det kanske är dags att ta ifrån kommunerna detta ansvar och istället lägga planeringsansvaret på regional nivå – och att det inom varje region ska planläggas och byggas minst 50 procent småhus, säger Håkan Larsson.

Foto på mäklarskylt: SkandiaMäklarna

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.