10% rabatt på vattenanalyser och 5 % rabatt på övrigt sortiment inom filter

Ta del av erbjudandet

Som medlem i Villaägarna får du 10% rabatt på vattenanalyser och 5 % på övrigt sortiment inom filter hos Renton. 

Har du frågor är du alltid välkommen att maila på info@renton.se eller ring på telefonnummer 0224-799023.

Du måste vara inloggad medlem för att ta del av erbjudandet

Bli medlem   Logga in

Dem har en mängd olika filtreringssystem som med god marginal fyller de krav som Livsmedelsverket ställer på ett rent och tryggt vatten. Även för dig med kommunalt vatten erbjuds effektiva lösningar för att eliminera problemet med kalk i dricksvattnet. Som medlem i Villaägarna erbjuder vi nu ett förmånligt pris på vattenprover som passar för både grävd och borrad brunn.

Idag så uppskattas det att ungefär 75 % av Sveriges brunnar har något som behöver åtgärdas, problemen varierar från synliga problem som exempelvis för mycket järn i vattnet – vilket missfärgar vattnet, till problem som inte går att upptäcka med blotta ögat – bakterier och uran är två exempel på dessa. Detta upptäcks först om en analys av vattnet görs – vilket är det första steget i vattenrening från Renton. Vi hjälper dig från analysfasen ända till färdig vattenrening med rätt vattenfilter.

Vatten är utan tvivel vårt viktigaste livsmedel, men också viktigt på så många andra sätt. Tänk på alla tillfällen varje dag du använder vatten och vilken viktig del det är i vår vardag. Allting börjar med en analys av vattnet.

Som enskild brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Här kan du läsa mer om Vattenanalys och övrigt sortiment hos Renton

Renton Vattenrening

Renton Vattenrening har sedan 2008 hjälpt över 20 000 hushåll till ett rent och tryggt vatten. Dem har en mängd olika filtreringssystem som med god marginal fyller de krav som Livsmedelsverket ställer på ett rent och tryggt vatten. Även för dig med kommunalt vatten erbjuds effektiva lösningar för att eliminera problemet med kalk i dricksvattnet.