Radonova

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder, arbetsplatser, flerbostadshus, med mera. Deras säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.