Villaägarna 70 år

I sjuttio år har vi jobbat för att alla våra medlemmar ska kunna bo bra i sitt eget hus. Från att driva stora samhällspolitiska frågor har vi genom åren även utvecklat en rad tjänster för våra medlemmar. 2021 fick vi priset Sveriges starkaste varumärke bland intresseorganisationer. Nu tar vi klivet in i framtiden och fortsätter leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för landets småhusägare.

Sveriges Villaägareförbund blev Villaägarnas Riksförbund

Den 17 april 1952 bildades Sveriges Villaägareförbund. 1991 gick förbundet ihop med två regionala villaägarförbund, Stockholms småhusägares centralorganisation och Malmöhus egnahemsföreningars centralorganisation och fick namnet Villaägarnas Riksförbund. Idag är vi drygt 232 000 medlemshushåll runt om i landet.

Avskaffad fastighetsskatt – största framgången

Under åren har vi drivit en mängd olika frågor för att skydda våra medlemmars intressen och förbättra deras boendeekonomi. Vår största framgång är fastighetsskattereformen 2008, som gjorde stor skillnad för våra medlemmar. Vi fortsätter arbeta hårt mot ett återinförande av fastighetsskatten. Samtidigt jobbar vi för en mer rättvis beskattning av småhus och bostadsrätter.

Tomträtter och andra tidiga framgångar

  • Ändrade regler om tomträtter i ett 20-tal kommuner
  • Förbättrat konsumentskydd för köp av småhus och ett 10-årigt skydd som villkor för att kunna få statliga lån (-80-talet)
  • Stopp för förslag som skulle underlätta för kommunerna att göra husägare ansvariga för kommunernas gatukostnader
  • Radonmätningar och stöd till de husägare som radonsanerade sina hus
  • Möjlighet för villaägare att själva välja elleverantörer, efter den avreglerade elmarknaden 
  • Solcellsstöd till husägare som kom i kläm när reglerna gjordes om.

Frågor vi driver just nu

  • Ersättning till småhusägare som förlorar fastighetsvärde när det byggs vindkraftverk i närheten 
  • Sänkt energiskatt på el och en bättre energipolitik för lägre elfakturor
  • Nej till höjd fastighetsskatt

Förmåner, rabatter och expertrådgivning

Parallellt med ett långsiktigt samhällspolitiskt arbete, strävar vi efter att göra skillnad för varje enskilt medlemshushåll. Det gör vi bland annat med relevanta rabatter och förmåner hos utvalda partners, medlemsmagasinet Villaägaren, digitala verktyg som Min Villa, en exklusiv medlemsshop och Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Allt anpassat för livet med hus.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.