Villaägarna Söderhamn

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Söderhamns kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Ordförande

Gunilla Levin
070-334 13 57
gunilla.e.levin@gmail.com 

Kassör

Rolf Levin
rolf.o.levin@gmail.com

Sekreterare

Björn Lindqvist
070-3360180
bjolin19@gmail.com

Ledamöter

Olov Nyman
070-605 50 30
erikolovn@gmail.com

Hans Blom
blomelfsborg@hotmail.com

 

Valberedning

Staffan Sjödin
070-541 74 00
staffan.sjodin35@gmail.com

Revisor

Lars Forsberg
0270-28 49 65
lasseforsberg@tele2.se