Villaägarna Nedre Dalälven

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Gävle kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Årsmötesklubba på bord

Styrelse Villaägarna Nedre Dalälven

Du kan även besöka oss på Utmarksvägen 1 A, 802 91 Gävle samt genom e-post:
styrelse.vnd@villaand.se

Ordförande
Stig Wahlbäck

Vice Ordförande
Daniel Ackerot

Kassör
Carl-Bertil Rydbäck

Sekreterare
May Hägglund

Ledamöter
Tomas Löfvenius
Andreas Wigh