Villaägarna i Kramfors med Höga Kusten

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Västernorrlands län.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakta styrelsen

Kontakta Villaägarna i Kramfors med Höga Kusten

villaakramfors@gmail.com

Ordförande 

Avatar profilbild

Evert Strindin

Mobil 0706189312
evertstrindin@msn.com

Kassör

Fred.jpg

Mobil 070-285 01 71
fred.mellberg@telia.com

 

Ledamot

Kassör

Tord Nylén
0612-26000, 070-224 14 97
tord@adalslast.nu

Sekreterare


Monica Edin
070-679 46 94
monica4708@hotmail.com 

Ledamöter

Ledamot

Anneli Näsman
070-131 67 65 
annelinasman@gmail.com

 

avatar profilbild

Caroline Strindlund
073-8343912
caroline.strindlund@hotmail.com

 

 

Valberedning

Christer Westin
0612-223 40, 070-343 74 00
westin@polyfoto.com

Revisor

Ingrid Östlund
070-5153952

ingrid.ostlund@telia.com