Villaägarna i Hudiksvall-Nordanstig

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Hudiksvall och Nordanstigs kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt styrelsen

Kontakt

Adress: Box 268
Postadress: 824 26 Hudiksvall
E-mail: villaagarnahuno@gmail.com

Ordförande

Peter Weider
070 9801614
peterweider5@gmail.com

Ledamöter

Anne-Sophie Sundström
076 822 02 99
annesophiesundstrom@gmail.com

Mari-Ann Svensk Pettersson
070 655 40 46
mariannsvensk@hotmail.com

Ulla Åman
073 516 46 40
reklamulla@gmail.com

Olle Janzon
070 636 96 92
ollejanzon@gmail.com

Leif Norell
070 205 26 35
leif.norell46@gmail.com

Tom Berg
070 949 50 43
tom.berg.se@gmail.com

Valberedning:
Anders Öberg
070 525 34 63
oberganders@outlook.com