Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarna Skaraborg

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i fd Skaraborgs län.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Ordförande

Bjarne Pettersson
0708-485 816
bjarne@villaagarnaskaraborg.se

vice Ordförande

Pascual Fortea
076-816 43 35
pascual@villaagarnaskaraborg.se

Kassör

Torbjörn Palm
torbjorn@villaagarnaskaraborg.se

Sekreterare

Rickard Sjöberg

Ledamot

Vicki Maier

Revisorer

Nina Johansson
Eva-Lotta Johansson

Valberedning

Kurt Åke Eriksson
070-591 4033