Kristinehamns Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kristinehamn.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Birgitta Engström
Mobil: 070-659 93 34
E-post: birgitta.backemar@telia.com

V Ordförande

Kerstin Carlstedt
Mobil: 070-336 25 93
E-post: kerstin.carlstedt1@gmail.com

Kassör

Kerstin Viklund Paris
Mobil: 072-152 36 87
E-post: kjerstin@wiklund.im

Sekreterare 

Lars-Göran Jedehulth
Mobil: 070-515 60 58
E-post: lgjedehulth@outlook.com

Ledamot

Gunn Johansson
Mobil: 070 648 04 93,
E-post: gunn.johansson@yahoo.com

Revisor 

Jan Hengärde
072-5470271
jan.hengärde@telia.com

Revisor Ersättare

Henrik Glawing,
Mobil: 073 446 18 59,
E-post: henrik@glawing.se

Övriga/Kärransvariga

Sven Andersson
Prästgatan 41
Kristinehamn
Mobil: 070-318 01 22
E-post: ptlsvenandreasson@live.com

Per-Olof Lindström
Boklövsvägen 3
Kristinehamn
Mobil: 070-699 92 97