Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Kristinehamns Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Kristinehamn.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Birgitta Bäckemar
Västgötagatan 25 C
681 41 Kristinehamn
Telefon: 0550-293 23
Mobil: 070-659 93 34
E-post: birgitta.backemar@telia.com

Kassör

Kerstin Viklund Paris
Karlskogavägen 6 B
681 40 Kristinehamn
Telefon: 0550-127 37
Mobil: 072-152 36 87
E-post: kjerstin@wiklund.im

Sekreterare 

Lars-Göran Jedehulth
Hedehultstorp 2
681 91 Kristinehamn
Telefon: 0550-560 58
Mobil: 070-515 60 58
E-post: lgjedehulth@outlook.com

 

 

Revisor

Gunn Johansson
Klinten 5
681 52 Kristinehamn
Mobil: 070-648 04 93
E-post: gunn.johansson@yahoo.com

Revisor Ersättare

Kerstin Carlstedt
Skäringsbolsvägen 7
681 51 Kristinehamn
Mobil: 070-336 25 93
E-post: kerstin.carlstedt@gmail.com

Övriga/Kärransvariga

Sven Andersson
Prästgatan 41
681 31 Kristinehamn
Telefon: 0550-41 11 56
Mobil: 070-318 01 22
E-post: ptlsvenandreasson@live.com

Per-Olof Lindström
Boklövsvägen 3,
681 43 Kristinehamn
Telefon: 0550-169 18
Mobil: 070-699 92 97
E-post: monika.lindstrom2@comhem.se