Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Borlänge Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Borlänge.

Avesta Dalarna
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Kjell Bergkvist
Laduvägen 15
784 61 Borlänge
Telefon: 0243-21 98 40
E-post: kjellbergkvist@hotmail.com

V. Ordförande

Jan-Olof Blomberg
Svedjegatan 6
784 43 Borlänge
Telefon: 0243-22 52 47
E-post: jan_olof.blomberg@hotmail.com

Ledamöter

Björn Mårds
August Brodins gata 10
784 45 Borlänge
Telefon: 070-854 30 76
E-post: bjorn.mards@gmail.com

Roxan Saleh
Griftegatan 4
78467 Borlänge
Telefon: 0735908850
E-post: roxanss@yahoo.com 

 

 

Kassör

Hans Holmén
Diakongränd 2
784 67 Borlänge
Telefon: 0243-23 23 31
E-post: hgholm53@gmail.com

Suppleanter

Karl-Ingmar Östlund
Burkarls väg 18
784 55 Borlänge
Telefon: 0423-805 05
Mobil: 070-644 31 02
0243-675 46 (a)
E-post: kalle.ostlund@telia.com

Tore Bengtsson
Lapp Anders Väg 62
784 56 Borlänge
Mobil: 070-340 99 31
E-post: torebengtsson@telia.com