100 år 2011

Fest på Edsbergs slott - Turebergs Villaägarförening fyllde 100 år

Den 24 november 2011 firade Turebergs Villaägarförening 100 år med fest på Edsbergs slott. Det fanns ett stort intresse från medlemmarna att vilja delta. Edsbergs slott kan ta emot 80 personer. Efter att inbjudan skickats ut så dröjde det endast en dag innan festen var fullbokad.

Solveig Danielsson-Ekbom, ordförande i Turebergs Villaägarförening hälsade alla välkomna. Kommunens arkivarie Annika Holmberg berättade om slottets historia och hur det gått till vid tidigare födelsedagskalas bland annat hade salut skjutits så att alla fönster på slottet gått sönder. Fullt så livligt gick det inte till denna gång. Vi fick vidare veta att föreningen bildades 17 december 1911 av 15 turebergare. Föreningen består i dag av 1954 medlemmar.

Ingen fest utan musik.
Mazza Jazz underhöll på ett fantastiskt sätt.

Hur var det att vara Villaägare i Tureberg i början av 1900-talet?
Det var föreningen som hade ansvar för tillgången till el och vatten. Vi fick lära oss att Turebergs Villaägarförening höll hårt på reglerna när den fungerade som Byggnadsnämnd. Om villaägaren inte skötte sig så kunde både vatten och el bli avstängt.

Turebergs Villaägareförening är medlem i Villaägarnas Riksförbund som bildades 1952 och bestod då av 2350 medlemmar mot nuvarande 320 000 medlemmar. Gunnar Jansson, ordförande i Villaägarnas Riksförbund, hedrade oss med sin närvaro och höll ett gratulationstal.
Thomas Ardenfors, ordförande i plan och exploateringsnämnden, gratulerade och berättade att Sollentuna kommun förbereder firandet av 100 års jubileum efter olympiaden 1912. Nu är det utrett var den Japan tog vägen som försvann. Han drack kaffe i en villaträdgård i Tureberg.

 

Är du intresserad av hur föreningen arbetade de första åren 40 åren så läs gärna boken ”Det gamla Tureberg” av Einar Ahlén.

Är Du inte redan medlem så varmt välkommen att bli medlem i vår förening och kanske kan Du vara med på vårt 110-års jubileum.