Tullinge Tomt- och Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Tullinge i Botkyrka kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

TTVF's styrelse består av ledarmöter och suppleanter.
Dessa väljs av föreningens medlemmar i samband med ordinarie årsmöten och
förslag/intresseanmälan sker till Valberedningen enligt kontaktuppgifter nedan.

Funktion

Namn

Kontakt

Ordförande

Maria Sollenhag

08-449 91 67
maria.sollenhag@gmail.com

Sekreterare

Birgit Hellgren

 birgit_hellgren@telia.com 

Kassör

Anders Brorsson

 ostenoff@gmail.com 

Ledamot

Gunnel Mörkfors

 

Suppleant

 

 

Revisor

Tuula Ranebäck

 Nås via styrelsen

Revisorssuppleant

 

 Nås via styrelsen

Valberedning

 Nås via styrelsen