Lyssnar kommunen på Segeltorparna?

Segeltorps Villaägareförening för en kontinuerlig dialog med kommunrepresentanter för att hitta lösningar som passar vårt område.

Förtätning

Förtätningen av villatomter och centrumnära områden påverkar vår livskvalitet. 

Vi anser att förtätning av nuvarande Segeltorp Centrum kan skapa underlag för vissa kommersiella utbud samt mötesplatser för olika intressegrupper, för ett mera levande centrum.

Vi har därför sett fram emot en helhetsplan för en större del av Segeltorp Centrum så som beskrivits i Översiktsplan 2030. 

Lövdungen 2

Just nu är det samråd om ett bostadshus i centrala Segeltorp, Lövdungen 2.

Presenterat förslag på byggnation är ett exempel på en lösning som bryter mot vad de flesta Segeltorparna tycker är passande i området. 

Dessutom våldför sig byggnaden på bakomliggande villor då den skuggar uteplatser under en stor del av året, även under sommarmånaderna. Det är ju på kvällstid man har möjlighet att njuta av det som naturen erbjuder.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.