Segeltorp i vårt hjärta

Detta är ett öppet brev till våra politiker. Brevet publicerades även i lokaltidningen Mitt i Huddinge vecka 9, 2022.

Öppet brev till våra politiker

Du och ditt parti har makt att påverka vår miljö för 100 år och mer.

Just nu finns det en detaljplan som kommer att radikalt förändra vår närmiljö i nuvarande Segeltorp centrum. Det kommer också att förstöra villamiljön för många villaägare.

Föreliggande detaljplan strider dessutom mot flera av alliansens och ditt partis ledord, varsam omdaning av villaområden i samverkan med invånarna.

Vi tycker att bygga höghus på granntomten till småhus, dessutom på solsidan, får mera ses som en fantasi- och hjärtlös förtätning. Det finns inget liknande i något annat villaområde.

Skillnaden ligger i ett tjugotal lägenheter.

Vi ber dig ompröva föreliggande plan genom att använda mer hjärta och mindre betong.

/Segeltorps Villaägareförening

 

Brevet skickades till följande ledamöter i Huddinges kommunfullmäktige:

Erik Ottoson M (ordförande)
Daniel Dronjak M
Love Bergström M
Christian Ottosson C
Malin Danielsson L
Bo Källström L
Karl Henriksson KD
Gorges Barkho KD
Sara Heelge Vikmång S
Nujin Alacabek V
Anders Lönroth MP
Arnold Boström SD
Ingalill Söderberg DP
Leif Dyrvall DP
Lars Björkman HP
Cem Delen L (ej ledamot)