Arkiteter Pålsson
Arkiteter Pålsson

Lövdungen 2 - höghus i centrum

Kommunen planerar att bygga bostadshus i Segeltorps centrum. Det högsta huset är planerat att vara sju våningar högt.

Planering pågår

På fastigheten Lövdungen 2, vid nuvarande däckfirma mittemot centrum, planerar kommunen 90 bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan. Du hittar hela förslaget med planbeskrivning och ritningar här. 

Detaljplanen var på samråd mellan den 12 mars och 20 april 2018. Nu går kommunen igenom inkomna synpunkter och nästa steg är granskning som beräknas ske under hösten 2018.

Våra synpunkter

Segeltorps villaägarförening har lyssnat främst på medlemmar som påverkas, deltagit på samrådsmöten och träffat ansvariga i kommunen. Vi har tagit ställning i frågan och lämnat våra synpunkter till kommunen i april. Samtidigt har vi lämnat dessa synpunkter till samtliga politiska partier i kommunen och begärt deras återkoppling. 

Segeltorps villaägarförening anser att mycket i förslaget är bra men att byggnationen med sju våningar inte passar i området och skuggar dessutom bakomliggande bostäder. Vi ser gärna att kommunen samtidigt har en plan för hur den kommunala servicen (främst skolor och förskolor) byggs ut i samma takt som man bygger nya bostäder. Vi är även bekymrade över de höga bullernivåerna och frågan om marksanering innan byggnationerna drar igång. 

Läs hela vår skrivelser med synpunkter samt insändare till press här.

Vi kommer att hålla er medlemmar uppdaterade löpande här på hemsidan och via e-post.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.