Vårt förslag till ökad trafiksäkerhet i centrum tar nästa steg

På mindre än två månader lyckades vi samla in de 100 röster som krävs för att få kommunen att behandla frågan.

Över 100 röster

Vårt Huddingeförslag (tidigare medborgarförslag) till kommunen har hittills fått 122 röster. Det innebär att ansvarig enhet på kommunen nu kommer att behandla frågan för att driva den vidare. 

Det är inte för sent att fortsätta stödja förslaget. Ju fler röster förslaget får, desto viktigare blir frågan hos kommunen.

Klicka här för att stödja vårt förslag

Förslaget i korthet

Förslaget syftar till att minska risken för olyckor radikalt genom att ändra nuvarande dubbelfiler till enkla filer till och från rondellen vid centrum i alla riktningar. Förslaget kommer även att leda till minskade bullerstörningar i området genom att sänka hastighetsgränsen till 40 km/tim.

Läs förslaget i sin helhet och bakomliggande orsaker i vår andra artikel här nedan.

Papper och pennaHuddingeförslag

Ett Huddingeförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i Huddinge. Det kan handla om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras. Det hette tidigare medborgarförslag. Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna, stödja och kommentera förslag. Det finns ingen åldersbegränsning. Även barn och ungdomar kan engagera sig och lämna ett Huddingeförslag.

Om ditt Huddingeförslag får över 100 röster inom 90 dagar, överlämnas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för beslut eller ställningstagande.

Aktuella Huddingeförslag

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.