Stöd vårt förslag för ökad trafiksäkerhet i centrum

Vi har lämnat ett förslag till kommunen som syftar till att minska risken för olyckor till och från rondellen i centrum samt minska bullerstörningar. Vi behöver bara 8 röster till! Stöd vårt förslag genom att rösta senast 7 januari 2020.

Stöd vårt förslag

Vi har lämnat ett Huddingeförslag (tidigare medborgarförslag) till kommunen. Det syftar till att minska risken för olyckor radikalt genom att ändra nuvarande dubbelfiler till enkla filer till och från rondellen vid centrum i alla riktningar. Förslaget kommer även att leda till minskade bullerstörningar i området genom att sänka hastighetsgränsen till 40 km/tim.

Förslaget behöver minst 100 röster inom 90 dagar för att kunna förverkligas. Nu behöver vi bara 8 röster till! Stöd vårt förslag genom att rösta senast den 7 januari 2020.

Klicka här för att stödja vårt förslag.

Nuläge

Korsningen (rondellen) Gamla Södertäljevägen/Häradsvägen är hårt trafikerad. Dagligen uppstår farliga situationer för fotgängare och cyklister, inte minst där skolbarn och äldre gentemot motorfordon av olika slag är inblandade. Skolbarn är ofta svåra att upptäcka, speciellt vid dubbla filer vid övergångsställena. Det har redan skett en dödsolycka. Vi vill säkerställa att det inte sker fler.

Häradsvägen mellan Gamla Södertäljevägen och Smista allé har en hastighetsgräns på 60 km/tim vilket ignoreras av alltför många. Detta är den enda sträckan på Häradsvägen som har 60 km/tim genom villaområden, vilket vi har svårt att förstå. Vi föreslår att man sänker hastigheten till 40 km/tim.

Nyhetsartiklar

nyheter dagstidning-693725-pxhere.com.jpg

Mitt i Huddinge 3 april 2019:
"Äldre kvinna död - blev påkörd vid övergångsställe"

Mitt i Huddinge 5 april 2019:
"Efter dödsolyckan: Polisen vill se fartkameror i Segeltorp"

Mitt i Huddinge 8 april 2019:
"Barnen efter olyckan: Bilar borde sakta ned - liv står på spel"

Huddinge Direkt 10 april 2019:
"Förbättrade farthinder efter dödsolyckan i Segeltorp"

Papper och pennaHuddingeförslag

Ett Huddingeförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i Huddinge. Det kan handla om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras. Det hette tidigare medborgarförslag. Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna, stödja och kommentera förslag. Det finns ingen åldersbegränsning. Även barn och ungdomar kan engagera sig och lämna ett Huddingeförslag.

Om ditt Huddingeförslag får över 100 röster inom 90 dagar, överlämnas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för beslut eller ställningstagande.

Här kan du läsa aktuella Huddingeförslag.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.