Kommunen ändrar detaljplanen för en enstaka fastighet

Kan vem som helst beställa en ändring av detaljplanen när man vill bryta eller har brutit mot den existerande?

Ny detaljplan efter överklagande

Byggnadslov till den uppförda fastigheten på Bergskammen 46, i Segeltorp har tidigare överklagats av grannarna. I samtliga rättsinstanser har grannarnas överklagan vunnit och länsstyrelsen upphävde bygglovet 2009-12-11. Beslutet att upphäva bygglovet vann laga kraft 2012-09-05. Trots detta går Huddinge kommun vidare i ärendet genom att ta fram en ny detaljplan för fastigheten och kör därmed över grannarna.

Vårt svar till kommunen

Segeltorps Villaägareförening motsätter oss en ändring av detaljplanen för att tillgodose en fastighetsägares felaktigheter på grannarnas bekostnad. Grannar som redan lagt ner mycket tid och pengar på att tillgodose sina rättigheter gentemot en felaktigt uppförd byggnad i området.

Vi yrkar på att hela förändringen av detaljplanen dras tillbaka och att fastigheten åtgärdas enligt tidigare beslut.

Några exempel på frågor vi har skickat till kommunen:

• Vilka kriterier har ni för att ändra detaljplanen för enstaka tomter?

• Varför tillåter kommunen gång på gång att byggherrar bryter mot bygglovet utan åtgärd? Vad skickar det för signaler till övriga kommuninvånare?

• Hur motiverar ni användandet av skattepengar för att driva processer som tillåter det man tidigare stridit mot? 

Läs hela vår skrivelse här

nyheter dagstidning-693725-pxhere.com.jpg

Huddinge Direkt 2020-03-12:
"Grannar rasar mot för stort villabygge"

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.