Saltsjöbadens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Saltsjöbaden i Nacka kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Saltsjöbadens villaägareförenings hemsida!

Kort om oss

Föreningen är grundad 1934 och har idag cirka 800 medlemmar.

Verksamheten

Att ta tillvara gemensamma intressen inom upptagningsområdet genom att hålla kontakt med och påverka myndigheter. Vi är remissinstans i planärenden.

Informera och skapa opinion kring frågor som har betydelse för våra medlemmar, i egen regi och tillsammans med andra föreningar i området.

Arrangerar midsommarfirande i samarbete med Saltsjöbadens Hembygdsförening.

 

Intressepolitik

  • Boendeskatterna
  • Kommunikationer, i första hand Saltsjöbanan
  • Markanvändning inom området, tillgänglighet till natur- och sjöområden
  • Bebyggelseförtätning, vi månar om villasamhället
  • Trafikmiljö
  • Båtplatser, sommar/vinter