iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Saltsjöbadens villaägareförenings hemsida!

Öppet föreningsmöte med Regionrådet Kristoffer Tamsons och Årsmöte  25 april 2022, kl18.30

läs mer

inbjudan årsmöte 2022.pdf

Handlingar  till årsmötet
Dagordning 25 april.pdf
Verksamhetsberättelse 2021 innan påskrift 2020.pdf
Årsredovisning 2021.pdf

Budget 2022 .pdf
Verksamhetsplan 2022.pdf

Vår verksamhet syftar till att ta tillvara lokala gemensamma intressen  genom att hålla kontakt med och påverka myndigheter. Vi är remissinstans i planärenden.

Informera och skapa opinion kring frågor som har betydelse för våra medlemmar, i egen regi och tillsammans med andra föreningar i området.

Arrangerar midsommarfirande i samarbete med Saltsjöbadens Hembygdsförening.

Föreningen är grundad 1934 och har idag cirka 650 medlemmar

Det här är frågor som vi tycker är viktiga att driva

  • Kommunikationer, i första hand Saltsjöbanan
  • Skola och förskola
  • Markanvändning;  tillgänglighet till natur- och sjöområden
  • Lokala samhällsbyggnadsfrågor; vi månar om villasamhället
  • Trafikmiljö
  • Båtplatser, sommar/vinter
  • Boendeskatterna
  • Grannsamverkan

 

 

Intressant läsning på Nacka kommuns hemsida
om detaljplanearbetet för dessa projekt:

Om Saltsjöbaden Centrum

Om Grand Hotel

Om Saltsjöbanan

 

Läs mer om
Grannsamverkan