Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Saltsjöbadens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Saltsjöbaden i Nacka kommun.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Saltsjöbadens villaägareförenings hemsida!

Vår verksamhet syftar till att ta tillvaralokala gemensamma intressen  genom att hålla kontakt med och påverka myndigheter. Vi är remissinstans i planärenden.

Informera och skapa opinion kring frågor som har betydelse för våra medlemmar, i egen regi och tillsammans med andra föreningar i området.

Arrangerar midsommarfirande i samarbete med Saltsjöbadens Hembygdsförening.

Föreningen är grundad 1934 och har idag cirka 800 medlemmar

Det här är frågor som vi tycker är viktiga att driva

  • Kommunikationer, i första hand Saltsjöbanan
  • Skola och förskola
  • Markanvändning;  tillgänglighet till natur- och sjöområden
  • Lokala samhällsbyggnadsfrågor; vi månar om villasamhället
  • Trafikmiljö
  • Båtplatser, sommar/vinter
  • Boendeskatterna
  • Grannsamverkan

 

 

Årsmötet 18 mars 2020 ställs in 

Styrelsen har idag fattat beslut om att ställa in årsmötet. Vi hoppas att  ett årsmöte kan hållas inom rimlig tid. Läs mer under Aktuellt

 

Intressant läsning på Nacka kommuns hemsida
om detaljplanearbetet för dessa projekt:

Om Saltsjöbaden Centrum

Om Grand Hotel

Om Saltsjöbanan

 

Läs mer om
Grannsamverkan