iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontakt

Saltsjöbadens Villaägareförening
c/o Müllern-Aspegren

Adress:Ekholmsvägen 61
Postadress: 133 37 Saltsjöbaden
Mobil:070-601 61 33
E-post: medlem@saltsjovilla.se

 

Styrelsen 2019

Ordförande
Anita Müllern-Aspegren

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Björn Andersson

Sekreterare
Martin Sebesta

Ledamot
Peter Bladh

Ledamot
Vakant

Revisorer
Lars Berglund
Erik Brusewits (ersättare)

Valberedning
Anders Karlström
Claes Du Rietz
Anders Thulin