Kungsängens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Kungsängen i Upplands-Bro kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till föreningens hemsida

Kort om oss

Kungsängens Villaägareförening är till för villaägare med postadress Kungsängen. Gemensamt har vi mer kraft än om varje husägare enbart själv driver sina egna frågor. Om du är medlem och vill att vi hjälper dig i någon fråga som hör till villaägande, eller om du vill bli ny medlem, är du givetvis mycket välkommen att höra av dig till oss.
Hör gärna av dig till vår ordförande Erling Weibust 072-200 29 99 eller till kungsvilla@gmail.com

Genom Villaägarnas Riksförbund får du dessutom möjlighet till expertrådgivning inom exempelvis juridik eller tekniska frågor, samt bra rabatter.

Föreningen är en partipolitisk obunden sammanslutning av villaägare inom Kungsängen och Brunna. Föreningen är ansluten till riksförbundet Villaägarna. Föreningens främsta uppgift är att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av villaägare. Vi bevakar tillsammans med våra villaägare medlemmarnas intressen inom vår kommun.

Vår förening informerar villaägarna och söker väcka intresse för samhällsengagemang via vår hemsida. 

Föreningen bevakar medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de stadgar och riktlinjer, som gäller för riksförbundet Villaägarna.

Vi har även en Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/kungsangensvillaagareforeningmedlem

och en Facebooksida: https://www.facebook.com/kungsangensvillaagareforening

Facebookgruppen har bara våra medlemmar åtkomst till medan Facebooksidan är öppen för alla och är främst ett komplement för att rekrytera nya medlemmar.