Kungsängens Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar inom området Kungsängen i Upplands-Bro kommun.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Kontakta oss i styrelsen via mail:
kungsvilla@gmail.com

 

Ordförande

Erling Weibust
072-200 29 99
w_erling@hotmail.com

Vice ordförande

Carin Bauer
070-666 70 70
carin@bauerelektriska.com

Kassör

Klas Berlin
070-575 60 01
klas.berlin@telia.com

Sekreterare

Roger Berglund 
073-020 85 97
rogerberglund100@hotmail.com

 

Ledamot

Björn Lindgren
070-822 94 22
b.lindgrenbygg@gmail.com

Ledamot

Michael Thelin
073-506 75 00
thelinmichael@gmail.com

Suppleant

Margareta Sjöberg
0708-76 81 29
humana.personalutveckling@mail.com

Suppleant

Lars Wikström
070-643 86 58
l-e.wikstrom@outlook.com

 

Adjungerade

Paula Levänen
070-252 96 44
paulalevanen@hotmail.com

Anna Palm
070-334 31 65
annapalm74@gmail.com

Pernilla Skiöld
070-388 27 82
pernillaskiold@hotmail.se

 

Revisor

Kurt Johansson

Revisorsuppleant

Anna-Maria Sandig

Valberedning

Anders Sjöström

Lars Wikström