Edsängens Villaägareförening

Edsängens Villaägareförening är en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom villaföreningen och dess närmiljö. Vi anordnar diverse aktiviteter och kommunicerar med kommunen i frågor som berör vår närmiljö som t.ex. trafikläge, lekplatser och kommunens expansionsplaner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kontaktvägar

Styrelsen

Styrelsen når du också via e- post edsangen@gmail.com

Ordförande

MArtin Johnson
Tel: 070-484  11 31

Vice ordförande

Anna-Lena B. Hamill-Keays
Tel:

Kassör

Sture Byström
Tel: 070-571 17 70

Sekreterare

Marie Eckerstrand
Tel:

Övriga funktioner

Revisor

Lennart Fröjdh
Tel: 08-96 62 94

Revisorsuppleant

Claes Göran Blumenthal
Tel: 08-35 34 38

Grannsamverkan

Christina Danewid
Tel: 0730-71 11 16

Valberedning

Willi Grosser
Tel: 08-96 74 29