Edsängens Villaägareförening

Edsängens Villaägareförening är en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom villaföreningen och dess närmiljö. Vi anordnar diverse aktiviteter och kommunicerar med kommunen i frågor som berör vår närmiljö som t.ex. trafikläge, lekplatser och kommunens expansionsplaner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Styrelsen når du också via e- post edsangen@gmail.com

Styrelsens ledamöter

Marco Casole (Ordförande)

070-779 24 95

Martin Johnson (Vice ordförande)

070-484 11 31

Sture Byström (Kassör)

070-571 17 70

Tomas Svensson (Sekreterare)

070-695 69 34

Henrik Lilieholm

070-687 18 11

Övriga funktioner

Lennart Fröjdh (Revisor)

08-96 62 94

Claes Göran Blumenthal (Revisor suppleant)

08-35 34 38

Christina Danewid (Grannsamverkan)

0730-71 11 16

Willi Grosser (Valberedning)

08-96 74 29