Edsängens Villaägareförening

Edsängens Villaägareförening är en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom villaföreningen och dess närmiljö. Vi anordnar diverse aktiviteter och kommunicerar med kommunen i frågor som berör vår närmiljö som t.ex. trafikläge, lekplatser och kommunens expansionsplaner.

iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Grannsamverkan

I vårt område arbetar vi med grannsamverkan. Det blir dock inte bättre än vad just Du gör det till. Det bygger nämligen på eget engagemang och vi har medlemmar som bidrar till att göra arbetet enklare för oss alla.

Vår kontaktperson

Vår huvudkontaktperson är Christina Danewid och du når henne på telefon 0730-71 11 16.

Till sin hjälp har hon flera personer som hjälper till i avgränsade mindre områden inom Edsängen. Vi kallar dessa personer områdesansvariga.

På nedanstående länk finns en lista med områdesansvarigas kontaktuppgifter för respektive grannsamverkansområde i Edsängen.

Länk till listan

Grannsamverkan är ett arbete som sker tillsammans med polisen. Christina är vår person att sköta den kontakten och vi kan därigenom kanalisera vårt arbete. Det vore ohållbart om alla ringer polisen i stor & smått. Meddela Christina om det är något som polisen särskilt behöver veta.

Tips och råd

Det finns en mängd saker vi enkelt själva kan göra för att freda våra hem.
Flera tips hittar du på Samverkan mot brott