Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Centrala Lidingö Villaägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Centrala Lidingö. Välkommen till Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Kort om oss

CLV leder sitt ursprung från Islinge fastighetsägareförening som bildades 1909. Efter sammanslagning med motsvarande förening i Hersby och Herserud konstituerades IHV år 1966. IHV, Islinge Hersby Herseruds villaägareförening namnändrades 2013 till Centrala Lidingö Villaägareförening.

CLV har ca 700 medlemmar boende i Hersby, Islinge, Torsvik och Herserud med omnejd.

CLV är en av få villaägareföreningar på Lidingö som är anslutna till Villaägarförbundet och därmed åtnjuter alla deras förmåner och stöd i boendefrågor, såsom byggande med "Garanterat renoverat", kostnadsfri juridisk och byggnadsteknisk rådgivning och centrala skatte/avgifts frågor.

Under Debatt och opinionsbildning visas Villaägarnas arbete för att påverka viktiga frågor för villaägare.

CLV bevakar Lidingö Stads verksamhet när det gäller planer för bebyggelse, trafikfrågor, infrastruktur och andra frågor som berör villaägare och boende.