Villaägarnas Juristbyrå

Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Villaägarnas Juristbyrå ägs till 100 procent av Villaägarnas Riksförbund.

Tomas Söderblom är jurist och specialiserad inom ärenden som rör plan- och bygglagen (PBL).

Lars Guttman är jurist och specialiserad inom tillståndsärenden enligt miljöbalken, exempelvis tillstånd för enskilda avlopp.

Förmånliga priser

Priset för dig som är medlem i Villaägarna och behöver biträde i juridiska processer rörande plan- och bygglagen eller tillstånd enligt miljöbalken är ännu lägre, 1 407 kr/timme (ordinarie pris för icke medlemmar 2 265 kr).

Kontakta Juristbyrån

Du når oss vardagar kl 8.30-12.00 på telefon 010-750 01 00 eller via e-post: juristbyra@villaagarna.se.