Villaägarnas Juristbyrå

När du anlitar Villaägarnas Juristbyrå kan du känna dig trygg då du får hjälp av en jurist med hög kompetens som också har tillgång till Villaägarnas samlade kunskap inom småhusägandets alla delar, bland annat byggnadsteknik. Vi erbjuder dessutom både medlemmar och samfällighetsföreningar ett lägre timarvode än normalt.

Tjänster

Villaägarna har en egen juristbyrå som du som medlem eller samfällighetsförening med serviceavtal hos oss kan anlita för ytterligare juridisk rådgivning. Byrån har hög kompetens inom det fastighetsrättsliga området och har spetskompetens inom mark- och miljöjuridik. I varje ärende får du en inledande kostnadsfri telefonrådgiv­ning i upp till en timme vid det första telefonsamtalet.

Du kan anlita oss för följande tjänster:

  • Juridiskt ombud eller biträde
  • Rättsutredning och rådgivning
  • Upprättande och granskning av avtal och andra juridiska dokument
  • Domstolsprocess
  • Överklagande eller granskning av domar eller myndighetsbeslut
  • Förhandling med motparter
  • Utbildning för styrelse och samfällighetsförening i bland annat samfällighetsjuridik och entreprenadjuridik

Geografiskt upptagningsområde

Hela landet.

Klientmöten

Vi erbjuder klientmöten som passar dig. Välj mellan personligt möte, digitalt möte eller möte via telefon.

Timarvode

För medlemmar i Villaägarna är Juristbyråns timarvode 1 802,50 kr inklusive moms för 2022.

Detta timarvode ligger i nivå med gällande rättsskyddstaxa som är den timkostnad som en hemförsäkring med rättsskydd i vissa fall ersätter när ett juridiskt ombud anlitas för att lösa en tvist. Du behöver kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Det arvode som Juristbyrån erbjuder medlemmar är betydligt lägre än det timarvode som normalt debiteras av jurister och advokater, särskilt i de större städerna.

Juristbyråns allmänna villkor

Allmänna villkor

Kontakt

Du får kontakt med Juristbyrån genom Villaägarnas kostnadsfria juridiska expertrådgivning. Du når dem på 010-750 01 00 eller genom att ställa en fråga nedan.

Kom ihåg att uppge ditt medlemsnummer eller kontaktnummer om du företräder en samfällighetsförening.

Ställ en fråga