Personuppgifter gällande försäkring

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Vi på Gjensidige Försäkring värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter enligt gällande dataskydds- och försäkringslagstiftning.

Information om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker endast när det är nödvändigt för att kunna administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter såsom offerera och teckna försäkring samt utföra skadereglering. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring när vi erbjuder våra kunder andra försäkringar. Gjensidige Försäkring får in personuppgifter direkt från kund eller någon som företräder kunden, offentliga register och samarbetspartners, myndigheter och kreditupplysningsföretag.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartner för att administrera försäkringen, exempelvis för att säkerställa ett medlemskap eller vid skadehantering. Vi kan ibland spela in telefonsamtal för att utvärdera vår service och för att dokumentera distributionen av försäkringar. Läs mer om Gjensidiges personuppgiftshantering.

Vid administrationen av Villaägarnas försäkringar samarbetar Gjensidige Försäkring med Försäkringshuset Amb & Rosén AB som försäkringsförmedlare. Parterna har ett delat ansvar innebärande att de var för sig ansvarar för den behandling av personuppgifter de företar för att administrera försäkringen.