händer som skriver på laptop
händer som skriver på laptop

Fixa wifi-täckning i hela huset

Behovet av god wifi-täckning ökar i takt med att allt fler prylar kopplas upp mot det trådlösa nätverket.

Otillräcklig wifi-täckning är ett ständigt problem i många hem. Varför ska det vara så svårt att få wifi-täckning i en normalstor villa när stora kontorskomplex kan erbjuda wifi-täckning överallt? Svaret ligger i sättet som används för att sprida wifi-signalen.

I hemmet är det fortfarande vanligt att en enda router förväntas ge täckning överallt. Det tillvägagångssättet används inte i professionella sammanhang. Då används i stället flera så kallade accesspunkter. De placeras ut runtomkring i byggnaden och hjälps åt för att sprida signalen.

Mesh-system sprider signalen

Det lättaste sättet att få wifi-täckning i hela huset är att anamma samma princip som används i professionella sammanhang. Det gör du genom att byta ut husets enda router mot ett så kallat mesh-system. Ett mesh-system består vanligtvis av två eller tre puckliknande nätverksprodukter som kallas mesh-noder. Du låter en av dem ersätta din router. Den noden kallar vi huvud-mesh-nod. De andra mesh-noderna placerar du ut runtom i huset på strategiskt valda platser.

De flesta mesh-system har en tillhörande app som hjälper dig att optimera placeringen av mesh-noderna. Appen hjälper dig också att konfigurera nätverket (till exempel att ställa in nätverksnamnet och lösenordet som nätverket ska skyddas med). När konfigurationen är klar skickar huvud-mesh-noden wifi-signalen trådlöst till de övriga mesh-noderna. De skickar i sin tur skickar vidare wifi-signalen till dina datorer, mobiler, surfplattor och alla andra wifi-anslutna produkter.

Wifi-repeatrar förlänger alla nätverk

Ett alternativ till mesh-system är vanliga wifi-repeatrar. Med hjälp av sådana behöver du inte byta ut din befintliga router. Du lägger i stället in din befintliga routers inställningar i en eller flera wifi-repeatrar, så skickar de vidare signalen dit där det råder dålig täckning.

Nackdelen med wifi-repeatrar är att de arbetar individuellt och utan kännedom om vad som händer i resten av det trådlösa nätverket. I ett mesh-system kan flera mesh-noder kommunicera med varandra och balansera trafiken för högsta möjliga prestanda. Mesh-systemens appar låter dig också ändra alla inställningar från en central plats, så att du slipper logga in i varje enskild repeater. Denna centralstyrda modell gör även att du kan uppdatera alla mesh-noder med ett simpelt klick så fort tillverkaren släpper nya säkerhetsuppdateringar.

Accesspunkter ger högre hastighet

Många mesh-system har mesh-noder som stödjer ett så kallat accesspunktsläge. Det gör att du kan ansluta mesh-noderna trådbundet till din huvud-mesh-nod. Fördelen med detta är att du bibehåller den högsta möjliga hastigheten i hela huset.

För att kunna ansluta mesh-noderna med kabel måste det finnas nätverksuttag i rummen där de placeras. Nätverksuttagen leder i sin tur till en patchpanel. Det är vid den patchpanelen som du placerar huvud-mesh-noden. Ifall huvud-mesh-nodens portar är för få till antalet kan du utöka dem genom att koppla in en switch.

Det finns även fristående accesspunkter som kan komplettera en befintlig router. Med sådana accesspunkter behöver du inte byta ut routern mot ett helt nytt mesh-system. 

Fristående accesspunkter ger samma prestanda- och täckningsförbättring som mesh-accesspunkter, men de är lite mer komplicerade att konfigurera.

Elnätet kan ersätta nätverkskablar

I äldre hus finns det inga nätverksuttag med tillhörande nätverkskablar i väggarna. Elkablar råder det däremot knappast brist på, och sådana är till stor nytta för mesh-system som stödjer så kallad Homeplug-teknik. Den typen av mesh-system kan distribuera signalen till husets alla mesh-noder över elnätet. Homeplug-tekniken kan inte ge lika höga hastigheter som vanliga nätverkskablar, men den är ett bra alternativ i brist på annat. Det gäller inte minst om signalen ska skickas genom sten- eller betongväggar. Sådana väggar är omöjliga att skicka trådlös signal genom.

Hitta rätt lösning för ditt hem

Det finns ingen universallösning som är perfekt för alla hus och hem. Utöver husets storlek och planlösning spelar även dina egna förväntningar en stor roll. Vad är egentligen bra wifi-täckning enligt dig? Räcker det att du kan ladda in en Facebook-sida eller måste du också kunna spela spel och strömma film i hög kvalitet? Svaren på dessa frågor är avgörande för att hitta den optimala lösningen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.