Kvinna sitter vid dator och kollar på telefonen
Kvinna sitter vid dator och kollar på telefonen
Premium

Så funkar kapitalvinstbeskattning

När du säljer en privatbostad med vinst så ska du betala skatt på den vinsten. Men du kan göra vissa avdrag. Du kan också begära uppskov med beskattningen. I Villaägarnas infoskrift står allt du behöver veta.

Vid försäljningar av privatbostad beskattas vinsten med 22 procent. Men du kan göra avdrag för ett antal olika kostnader som du haft. Till exempel fastighetens anskaffningspris, utgifter som du haft i samband med försäljningen och lagfartskostnader.

Du kan också dra av utgifter för grundförbättringar och utgifter för reparation och underhåll. Detaljerad information om vad det innebär kan du som är medlem läsa om i infoskriften till höger.

Om fastighetsförsäljningen gått med förlust så är den avdragsgill till 50 procent.

Uppskov med vinstbeskattning

Om du förvärvar en ersättningsbostad har du möjlighet att få uppskov med beskattningen av vinsten från försäljningen av ursprungsbostaden.

I infoskriften finns mer detaljerad information och där beskrivs flera exempel på hur regler om kapitalvinstbeskattning, avdrag och uppskov kan tillämpas. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.