Familj i vardagsrum
Rosa spargris
Familj i vardagsrum

Öka konkurrensen på bankmarknaden

Bankerna tjänar just nu enorma summor på sina kunder. När styrräntan höjts har de pressat upp marginalerna på inlåningen och nästan fördubblat sin vinst på bara ett år. Villaägarna föreslår tre åtgärder som stärker kundens roll.

En person som har varit aktiv i debatten är Swedbanks VD Jens Henriksson. Trots svåra tider för både människor och företag har han aktivt argumenterat för att "det är viktigt att stå upp för att banker ska tjäna pengar". Ja, få personer vill att banker ska gå med förlust. Swedbank befann sig själva på fallrepet under finanskrisen 2008 och om de gått under hade skattebetalarna tvingats rädda banken. Där vill vi förstås inte hamna igen.

Att tjäna stora pengar på bolån och inlåning i en tid då resten av samhället kämpar med höga räntor är inte rimligt

Men situationer med krisande banker uppstår inte som en följd av måttliga marginaler på lån. Det beror på att banker tagit för stora risker under goda tider. Som när Swedbank exponerade sig mot Baltikum på 00-talet. Eller då Gotabanken lånade ut pengar till fastighetsbolaget Nyckeln under 90-talet. När Nyckeln sedan gick i konkurs drog den med sig både Gotabanken och senare Nordbanken i fallet. Omsatt till dagens situation kan det handla om risker som kreditgivare tagit mot exempelvis fastighetsbolaget SBB.

Fördubblad vinst jämfört med förra året

Att tjäna stora pengar på bolån och inlåning i en tid då resten av samhället kämpar med höga räntor är något helt annat. Jämfört med årets första tre månader tjänade storbankerna nästan dubbelt så mycket på inlåningen som för ett år sedan. Det är inte rimligt.

Anledningen är att de har varit snabba att höja bolåneräntorna i takt med att styrräntan höjts. Däremot har de varit påtagligt passiva med att höja sparräntorna.

Villaägarnas förslag för att stärka kunderna

Som exempel har just Swedbank höjt listräntan på sina bolån till 5,44 procent. Samtidigt ligger sparräntan på ett vanligt lönekonto på 1,6 procent. De är förstås inte unika. Alla storbanker ligger på ungefär samma nivåer.

För att komma tillrätta med situationen och främja ökad konkurrens på bankmarknaden krävs insatser från både Regeringen och kunderna. Villaägarna menar att följande förändringar behöver göras:

SBAB:s roll som statlig bank är att pressa priserna

För det första måste rollen för den statliga banken SBAB tydliggöras. Deras hela existensberättigande som statlig bank är att de ska vara en aktör som pressar priserna på en i övrigt illa konkurrensutsatt bankmarknad.

SBAB har redan nu bättre villkor än många andra banker, men om denna roll tydliggörs och räntorna förbättras kommer det sätta press på övriga banker att erbjuda bättre räntevillkor.

Kapa ränteskillnadsersättningen

För det andra måste ränteskillnadsersättningen sänkas eller avskaffas. Denna ersättning, som bankerna tar ut när bankkunder löser ut sina lån i förtid, kan fungera som ett hinder för kunder att byta bank och begränsa konkurrensen på marknaden.

Genom att minska eller eliminera denna ersättning blir det lättare för kunderna att byta bank och därmed ökar konkurrensen på bankmarknaden.

Byt ut vilseledande listräntor mot snitträntor

En tredje relativt enkel åtgärd är att ersätta listräntor med snitträntor. Listräntor vilseleder nämligen kunderna. De allra flesta bolånekunder har rabatt mot listräntan, men det är något kunderna inte är medvetna om.

När kunden förhandlar med banken och exempelvis erbjuds en rabatt på "25 punkter” får de en känsla av att de har förhandlat bra. Det kunden inte vet är att de ändå fått en högre ränta än den ränta genomsnittskunden erbjuds. Istället för listräntor bör bankerna presentera snitträntor så att kunderna kan fatta välinformerade beslut.

Bankkunderna måste agera på sitt missnöje

Men läget på bankmarknaden kräver även aktiva kunder. Är man missnöjd med sin banks inlåningsränta tar det inte många minuter att öppna ett nytt konto i en annan bank dit man kan föra över pengarna. Samma gäller bolån, åtminstone när man har rörlig ränta. Man behöver inte heller samla alla lån och konton i samma bank. Man kan välja en bank som har låga bolåneräntor samtidigt som man har sitt lönekonto i en annan bank som erbjuder bättre villkor.

Ökad konkurrens på bankmarknaden kräver åtgärder på flera fronter. Det är nödvändigt att SBAB:s roll tydliggörs, kombinerat med sänkt eller avskaffad ränteskillnadsersättning och övergång till snitträntor. Genom att genomföra dessa åtgärder kan konkurrensen på bankmarknaden öka. Men det krävs även aktiva kunder. Det tar inte många minuter att jämföra olika bankers räntevillkor. Och om kunderna inte röstar med fötterna och byter bank när de är missnöjda kommer storbankerna fortsätta tälja guld med pennkniv.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.